• 20230522-DSC_0081
  • 20230522-DSC_0101-bewerkt
  • 20230522-DSC_0092
  • 20230522-DSC_0078
  • 20230522-DSC_0090

Aankondiging algemene ledenvergadering 2020

Beste Keitrapper.

Hierbij nodigt het bestuur van WTC Keitrappers u van harte uit voor de algemene ledenvergadering 2020.

Datum:           Woensdag, 18 maart 2020
Aanvang:        20:00 uur
Locatie:           café Hogenkamp
Aaltenseweg 33  Lichtenvoorde

Zoals jullie weten zijn Wilbert Veerbeek (voorzitter) en Lidwien Reukers (algemene zaken) aftredend en niet herkiesbaar.
Er heeft zich inmiddels een kandidaat gemeld voor de functie van voorzitter, maar we zijn nog steeds op zoek naar een kandidaat voor een voltallig bestuur.
Heb jij interesse of denk jij iemand te kennen die hiervoor een geschikte kandidaat is of wil je meer informatie ontvangen over de inhoud van de functies? Meld je dan bij een van de bestuursleden of via info@keitrappers.nl.

Agenda, notulen ledenvergadering 2019 en jaarverslag 2019 ontvangt u zo spoedig mogelijk.

Het bestuur hoopt op een goede opkomst.

 

M.vr.gr.

Herbert Arendsen
Secretaris / ledenadministratie
WTC Keitrappers

info@keitrappers.nl

www.Keitrappers.nl

Laatste nieuws

Is het weer om te fietsen?

Laatste mededelingen

Volg ons op Facebook

Neem contact met ons op!

Wielertoerclub Keitrappers Lichtenvoorde
Hogestraat 131
7122 BT Aalten

E. info@keitrappers.nl

Telefonische informatie via de secretaris Marco Koenders: 06-19736319

Volg ons op Twitter